Doing Monastic Duties in Hasting

กัลฯ ปานชีวา ได้นิมนต์คณะสงฆ์มาที่บ้านเพื่อทำบุญสวดมนต์ นั่งสมาธิ ถวายผ้าป่าและถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน ในโอกาสนี้พระอาจารย์ได้แสดงธรรมเรื่องกฏแห่งกรรม ได้สร้างความปลื้มใจให้กับชาวไทยที่สร้างบารมีในต่างแดน ณ เมือง Hasting เป็นอย่างมาก ซึ่งกิจกรรมนี้มีจัดขึ้นทุกๆ เดือน

dsc05195-1dsc05225-1dsc05201-1dsc05191-1dsc05202-1dsc05205-1dsc05206-1dsc05217-1dsc05224-1

Comments

comments

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *