ผลงานพระพุทธศาสนาในภาคพื้นยุโรป2558

กว่า 18 ปี ในการสร้างบุญสถานในต่างแดน อันเป็นสถานที่หลักแห่งการเผยแผ่ธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ยังความสว่างให้เกิดขึ้นในใจของชาวโลก ขออนุโมทนาบุญกับผู้มีส่วนร่วมทุกท่าน

 

Comments

comments