Universal Goodness No.1

บ้านสวย ใจใส หลังแรกประจำเดือนมกราคม บ้านพี่เจี๊ยบ(กัลฯพรพรรณ กระจ่างจิต) ได้ต้อนรับพร้อมเปิดเผยได้นำหลักความดีสากลที่ได้รับฟังจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อและเข้าร่วมโครงการความดีสากล ณ วัดพระธรรมกายลอนดอน มาใช้จริงในบ้านและเกิดประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตโดยเน้นในเรื่อง ความสะอาด ความเป็นระเบียบ ความสุภาพนุ่มนวล การตรงต่อเวลาและมีจิตตั้งมั่น ในทุก 5 ห้องชีวิต วันนี้เป็นครั้งแรกที่ได้เปิดบ้านต้อนรับคณะพระอาจารย์ให้เยี่ยมชมบ้านและเปิดใจในการนำหลักความดีสากลมาใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไร ขออนุโมทนาบุญในทุกความดี

Bright house & Clear mind No.1

บ้านสวย ใจใส หลังแรกประจำเดือนมกราคม บ้านพี่เจี๊ยบ(กัลฯพรพรรณ กระจ่างจิต) ได้ต้อนรับพร้อมเปิดเผยได้นำหลักความดีสากลที่ได้รับฟังจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อและเข้าร่วมโครงการความดีสากล ณ วัดพระธรรมกายลอนดอน มาใช้จริงในบ้านและเกิดประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตโดยเน้นในเรื่อง ความสะอาด ความเป็นระเบียบ ความสุภาพนุ่มนวล การตรงต่อเวลาและมีจิตตั้งมั่น ในทุก 5 ห้องชีวิต วันนี้เป็นครั้งแรกที่ได้เปิดบ้านต้อนรับคณะพระอาจารย์ให้เยี่ยมชมบ้านและเปิดใจในการนำหลักความดีสากลมาใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไร ขออนุโมทนาบุญในทุกความดี และโปรดติดตามเทปบันทึกภาพได้ต้นเดือนกุมภาพันธ์นี้