ธรรมทายาทหญิง ผู้หญิง 200%
ความสุขและมิตรภาพที่ยิ่งกว่า
ฝึกตัว ฝึกใจด้วยสมาธิ

อบรมเดือน สิงหาคม 2558
ค่าสมัครลงทะเบียน £150 (ค่าสมัครได้รวมอุปกรณ์การอบรมและชุดที่ใช้การอบรมแล้วจะมอบให้ในวันลงทะเบียน)

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพให้กับผู้หญิงฝึกฝนและพัฒนาตนเองตามหลักพุทธวิธี เพื่อให้มีหลักในการดำเนินชีวิต และมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง

คุณสมบัติ

1. ผู้หญิงแท้ อายุตั้งแต่ 10-20 ปี สามารถฟังภาษาไทยได้
2. ได้รับการอนุญาตจากพ่อแม่หรือผู้ปกครอง
3. สามารถเข้าอบรมตลอดได้ทั้งโครงการ
4. เป็นผู้มีความประพฤติดี ปฎิบัติตามกฏระเบียบของการอบรม
5. มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีโรคติดต่อ ไม่ติดยาเสพติด
6. เป็นผู้อยู่ง่าย กินง่าย สามารถดูแลตนเองได้
7. สามารถรักษาศีล 8 ได้ตลอดการอบรม

กฏระเบียบในโครงการ

1. ผู้เข้าอบรมต้องปฎิบัติตามคำสั่งการอบรมอย่างเคร่งครัดและและอยู่เฉพาะในที่อบรมเท่านั้น โดยไม่มีข้อแม้เงื่อนไข
2. กรณีที่ทำความผิดระเบียบวินัยของโครงการ ผู้เข้าอบรมยินดีรับบทฝึกพิเศษทุกประการ หากไม่สามารถทำตามกฏระเบียบได้ผู้ให้การอบรม จะมอบตัวคืนให้ผู้ปกครองทันที

ประโยชน์ที่จะได้รับจากการอบรม

1. ทำให้เป็นผู้ที่มีความตรงต่อเวลา มีความอดทน อดกลั้น
2. ทำให้เป็นผู้ที่มีความเคารพอ่อนน้อมถ่อมตน
3. ทำให้เป็นผู้ที่มีพื้นฐานวัฒนธรรมเชิงพุทธ
4. ทำให้เป็นผู้มีพื้นฐานในการทำสมาธิเบื้องต้น
5. ทำให้เป็นผู้มีศีล และมีความเป็นระเบียบ
6. ทำให้มีความเข้าใจในพระพุทธศาสนา รู้พระคุณพ่อแม่
7. ทำให้ได้เปิดหนทางไปสู่สวรรค์และนิพพาน

สิ่งของที่ต้องเตรียมมา

1. ชุดอุบาสิกา จำนวน 1 ชุด (รับฟรีที่วัด)
2. เสื้อสีขาว และกางเกงสีน้ำเงิน(ไม่รัดรูป) จำนวน 2 ชุด
3. เสื้อนอนสีฟ้า จำนวน 2 ตัว (รับฟรีที่วัด)
4. รองเท้ากีฬา จำนวน 1 คู่ (สำหรับช่วงออกกำลังกาย)
5. ถุงเท้าสีขาว จำนวน 2 คู่
6. ของใช้ส่วนตัว รวมทั้งยาประจำตัว (หากมี)

เปิดร้บสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันสอบสัมภาษณ์  วันเสาร์ที่ 16 สิงหาคม 2557

[form lady-tty-2015]